مسئولان در اداره کوچی‌های هرات، از توزیع نشدن شناسنامه برای ۹۰ درصد از کوچی‌های زون غرب کشور نگران اند.

 

«محمد رسول بشرمل» رییس اداره کوچی‌های هرات به تلویزیون چکاد گفت که به دلیل دیر توزیع شدن شناسنامه به کوچی‌ها، آنان حتی نتوانسته اند که در انتخابت ثبت نام کرده و یا نامزدی داشته باشند.

وی افزود که قوم کوچی ها همواره دور از توجه حکومت وحدت ملی بوده است، از این رو هیچ کاری برای پیشرفت و بهبود این قوم صورت نگرفته است.

در همین حال مسئولان اداره ثبت احوال و نفوس از موظف ساختن تیم‌های سیار برای توزیع شناسنامه مه کوچی‌ها سخن می‌زنند.

«ملیار کاکر» رییس اداره ثبت احوال و نفوس هرات به تلویزیون چکاد گفت که تیم‌های برای توزیع شناسنامه به کوچی‌ها در این ولایت مشخص شده است.

وی افزود که این تیم ها هم اکنون نیز در حال توزیع شناسنامه کاغذی به کوچی‌ها هستند.

اما مسئولان اداره کوچی‌ها در هرات می‌گویند که دو تیم سیار از سوی اداره ثبت احوال و نفوس برای توزیع شناسنامه کافی نیست.

از سویی هم شماری از کوچی‌ها بر این باور هستند که حق شان برای اشتراک در انتخابا آینده تلف شده است.

آنان می‌گویند که به دلیل کمبود کارمندان سیار اداره ثبت احوال و نفوس آنان نتوانسته اند که شناسنامه دریافت کنند.

با این همه اعضای شورای ولایتی هرات داشتن شناسنامه تابعیت برای کوچی‌ها را حق آنان دانسته و می‌گویند که باید برای شان شناسنامه توزیع شود.

«سردار بهادی» یکی از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گوید که سهولت لازم برای توزیع شناسنامه به کوچی ایجاد نشده بود.

این در حالیست که هم اکنون بیش از ۷۰۰ هزار کوچی در زون غرب کشور بخصوص ولایت هرات زندگی می‌کنند.

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :