همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان شماری از ساکنان فراه از افزایش قیمت مواد خوراکی و مصرفی عید در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.

 

این افراد می گویند که در دو هفته ی  قبل قیمت مواد اولیه مصرفی مناسب بود اما با  فرارسیدن ایام عید در قیمت هر نوع مواد مصرفی عید  بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش به عمل آمده است .

با این حال رئیس اداره شهرداری فراه می گوید که چرخش بازار مبنی برقانون اقتصاد آزاد است و این مسئله اداره شهرداری فراه را در امر تعیین نرخ و نظارت از قیمت مواد اولیه ناتوان ساخته است .

این در حالیست که همواره شماری از شهروندان و اعضای شورای ولایتی فراه همزمان با فرا رسیدن ایامی چون عید سعید فطر و قربان از افزایش قیمت مواد اولیه در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.

از سویی هم موجودیت ماده قانون اقتصاد بازار آزاد در قانون اساسی کشور همواره مسئولان ادارات مربوط به این مسئله را در امر تعیین نرخ ونظارت از قیمت مواد خوراکی ناتوان ساخته است .

با این حال باید دید که مسئولان حکومتی با روی دست گرفتن چه طرحی از گران فروشی ها مخصوصا در ایامی چون روزهای عید جلوگیری به عمل خواهند آورد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: