شماری از ساکنان شهر فراه از وجود ازدحام ترافیکی و رعایت نکردن قواعد ترافیکی از سوی رانندگان این ولایت شاکی هستند.

 

«ذبیح الله» یکی از ساکنان فراه در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که مسئولان اداره ترافیک در قسمت جریمه کردن رانندگان بی‌توجه هستند.

وی افزود که به هیچ وجه در ولایت فراه قانون و قواعد ترافیکی وجود ندارد و مسئولان اداره ترافیکی با رانندگان خاطی برخورد قانونی نمی‌کنند.

در عین حال «سید موسی» دیگر از ساکنان فراه به تلویزیون چکاد گفت که رانندگان سرکش باید از سوی مسئولان ترافیکی جریمه شوند.

وی افزود که باید طرحی برای بهبود اوضاع شهری از سوی اداره ترافیک ساخته شود و در تمام شهر تطبیق شود.

سید موسی اذعان داشت که در اکثر جاده‌های شهر فراه لوحه‌های ترافیکی نصب نشده و این امر نیز سبب برهم زدن نظم شهری شده است.

در همین حال رعایت نکردن قوانین و قواعد ترافیکی در سطح شهر باعث بروز رویدادهای ترافیکی نیز می‌شود.

از سویی هم مسئولان در اداره ترافیک فراه مدعی اند که همواره رانندگان خاطی را بارها جریمه کرده اند.

«حکمت الله» مسئول تنظیم اداره ترافیک فراه می‌گوید که در چند منطقه شهر پارکینگ از سوی این اداره ساخته شده اما رانندگان، موترهای شان را در داخل پارکینگ، پارک نمی‌کنند.

مسئولان اداره ترافیک فراه پارک کردن موترها در کنار جاده را باعث به وجود ازدحام ترافیکی در داخل شهر عنوان می‌کنند.

این در حالیست که کم عرض بودن جاده‌ها و عدم آگاهی رانندگان از قواعد ترافیکی باعث بروز مشکلات در داخل شهر فراه شده است.

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :