یک شورای ۱۸ نفری مشورتی بین پولیس و مردم در حوزه سوم امنیتی ولایت هرات تشکیل گردیده است.
به گفته مسئولان؛ این شورا مشورتی با جمعی از علما، وکلای گذر، اعضای جامعه مدنی، زنان ، استادان و جوانان به هدف نزدیک سازی مردم و دسترسی بهتر شان به ارگانهای امنیتی به ویژه پولیس تشکیل شد.
عبدالرووف احمدی سخنگوی فرمانده امنیه هرات گفت: این شورا از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب گردیده که میتوانند در کنار پولیس در تامین امنیت نقش مهمی را بازی کند.
جلیل احمد مجاهد در جریان یک انتخابات از میان اعضای انتخاباتی این شورا به حیث رییس انتخاب گردید.
طرح این شورا از سوی مدیریت عمومی پولیس مردمی فرمانده امنیه هرات پیشنهاد وعملی شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: