احزاب سیاسی: آرای مراکزی که در آن از بایومتریک استفاده نمی‌شود باید باطل شود

احزاب سیاسی: آرای مراکزی که در آن از بایومتریک استفاده نمی‌شود باید باطل شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :