بزرگان و فعالان مدنی در غور خواهان افزایش مراکز ثبت نام رای دهی شدند

بزرگان و فعالان مدنی در غور خواهان افزایش مراکز ثبت نام رای دهی شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :