شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید، پس از رفع تعزیرات از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، سلسله گفتگوها را با طالبان مسلح به رهبری ملا رسول و ملا منان نیازی آغاز خواهد کرد.
عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا گفت، توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی و رفع تعزیرات از این گروه، دیگر گروه‌های مسلح را برای پیوستن به روند صلح تشویق می‌کند.
به گفته وی، طالبان مسلح به رهبری ملا رسول چندین بار برای پیوستن به پروسه صلح از خود علاقمندی نشان داده‌است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: