رئیس شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که حکومت در سال جدید خورشیدی برای ختم جنگ و ایجاد صلح اقدام‌های جدی خواهد کرد.

 

محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در مراسم بیست‌وسومین سالیاد عبدالعلی مزاری گفت که با وجود دیدهای منفی در بخش گفتگوهای صلح، سال پیشرو امیدوار کننده است.

وی افزود که اداره شورای عالی صلح در سال ۱۳۹۷ برنامه‌های جدی ای را جهت ختم جنگ و یا کاهش جنگ در افغانستان روی دست دارد که با شروع سال جدید خورشیدی آنرا آغاز خواهد کرد.

خلیلی از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا از این برنامه شورای عالی صلح حمایت  کند.

رئیس شورای عالی صلح گفت که این اداره بخاطر ایجاد صلح در افغانستان، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، رسمی یا غیررسمی با مخالفین مذاکره خواهد کرد.

خلیلی اذعان داشت که طالبان نیز در پیام‌های رسمی و تبادل دیدگاه شان جنگ را راه حل نمی‌دانند و این نقطۀ خوب مشترک میان حکومت و این گروه است.

 

بیشتر بخوانید:

شورای عالی صلح به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با طالبان مذاکره می‌کند

شورای عالی صلح به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با طالبان مذاکره می‌کند

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: