موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در کمپاین های رسانه ای و دادخواهی ها

 

مهمان : محمد فقیری – استاد دانشگاه

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :