موضوع برنامه: نقش تحصیل در جامعه
مهمان برنامه: صبور نورزایی (شهروندخبرنگار و نقاش)

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :