موضوع برنامه : نقش زنان در فعالیت‌های شهروندخبرنگاری

مهمان برنامه : سهیلا عرفانی استاد دانشکده ژونالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :