اداره شهرسازی و مسکن هرات می‌گوید که نمادهای چندین چوک‌ در شهر هرات بدون هماهنگی و تاییدی این اداره ساخته شده است.

 

شهرداری هرات وظیفه دارد تا تمام برنامه های انکشافی اش را مطابق با نقشه و پلان اداره شهرسازی اجرایی سازد.

فریدون سروری، رییس اداره شهرسازی و مسکن هرات می‌گوید که پلان ساخت نماد ۵چوک در شهر هرات، بدون هماهنگی و تایید این اداره از سوی شهرداری ساخته شده است.

وی افزوده که این چوک‌ها بدون داشتن معیارهای اساسی از جمله کانال‌کشی و سرک کشی ساخته شده اند.

اما شهرداری هرات با رد این ادعا می‌گوید که اداره شهرسازی این ولایت در ساخت نمادها در چوک‌های این شهر با آنان هم‌سو بوده است.

سید عبدالله سادات، مدیر پلان شهرداری هرات اظهار می‌دارد که تمام پروژه‌ها با تایید شهرسازی این ولایت به مرحله اجرا گذاشته شده است.

انتقادها از غیر معیاری بودن نماد های ساخته شده در شماری از چوک‌های شهر هرات در این اواخر بیشتر شده است.

نماد های که از سوی شهرداری هرات با همکاری سکتور خصوصی در سالهای اخیر ساخته شده اند.

شهرداری هرات می گوید که هدف از راه اندازی این برنامه با کمک نهاد های خصوصی، سهیم ساختن مردم و شرکت های مختلف تجارتی در امور شهری بوده است.

اداره محلی هرات می گوید بعد از انتقادهای ساکنان  از سکتور خصوصی در زمینه ساخت نمادها در چوک های این شهر، طرح همکاری سکتور خصوصی با شهرداری در این زمینه متوقف شده است.

به گفته سخنگوی والی هرات از این پس تمام تمام برنامه های شهرداری هرات با همکاری و تاییدی ریاست شهرسازی این ولایت اجرایی خواهند شد.

 

بیشتر بخوانید:

شهرسازی هرات: نمادهای ساخته شده در چوک‌ها غیر معیاری است

شهرسازی هرات: نمادهای ساخته شده در چوک‌ها غیر معیاری است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: