شهرداری هرات بیش از ۵۳۷ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۶ عواید گرد آوری کرده است.
غلام غوث نیک¬¬بین، معاون ادارۀ شهرداری هرات گفته است که ۱۸۹ میلیون افغانی، این اداره نسبت به سال گذشته افزایش در آمد داشته است.
این در حالی است که هدف تعیین شده برای درآمد شهرداری هرات در سال گذشته ۶۶۶ میلیون افغانی در نظر گرفته شده بود و با این وجود، این اداره در سال گذشته توانسته بود، بیش از ۳۴۸ میلیون افغانی را از کل ۶۶۶ میلیون هدف تعیین شده، جمع آوری کند.
شهرداری از نهادهای دولتی گفته می‌شود که بر بنیاد ارائه خدمات شهری به شهروندان، عواید خود را تامین می‌نماید.

 

شهرداری هرات بیش از 500 میلیون افغانی عواید گرد آوری کرده است

شهرداری هرات بیش از ۵۰۰ میلیون افغانی عواید گرد آوری کرده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,