شهرداری هرات می‌گوید که برنامه میثاق شهروندی از چندی به اینسو  در سطح شهر هرات نیز آغاز شده و در ابتدا نزدیک به ۴۰ شورای انکشافی در ۱۵ ناحیه شهر هرات تشکیل شده است.

سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید که  برای هر شورا بین ۶۰ تا ۸۰ هزار دالر طی یک سال آینده پرداخت می‌گردد.

به گفته وی، این پول در قسمت‌های مختلف برای بازسازی شهر هرات به مصرف می‌رسد.

شهردار هرات تاکید دارد، پروژه‌هایی که از سوی شوراهای انکشافی نواحی شهری هرات تطبیق می‌شود مطابق به ماستر پلان جدید شهر هرات اجرا خواهند شد.

به اساس معلومات ارائه شده  حدود  ۷۵ میلیون دالر طی یک سال آینده در اختیار شوراهای انکشافی نواحی شهری هرات، بخاطر اجرای پروژه‌های انکشافی و بازسازی قرار می‌گیرد.

 

بیشتر بخوانید:

اجرای موثر پروژهای انکشافی، صلاحیت مالی شهردار هرات را افزایش داد
شهرداری هرات: بررسی روی یکجا شدن مدیریت ترافیک با شهرداری جریان دارد

 

 

شهرداری هرات از آغاز برنامه میثاق شهروندی در سطح شهر خبر می‌دهد

شهرداری هرات از آغاز برنامه میثاق شهروندی در سطح شهر خبر می‌دهد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: