رانش زمین در شرق “مکزیکوسیتی” پایتخت مکزیک تا کنون جان ۴۰ نفر را گرفته است.
به گزارش سی اِن اِن، بیشتر قربانیان از دو ایالت “پوبلا” و “وِراکروز” هستند.
رافایل مورینا ویل، فرماندار/والی پو‌بلا گفت واحدهای گشت‌زنی تلاش دارند تا اجساد همۀ قربانیان این رویداد را پیدا کنند.
گفتنی است، باران های شدیدی که از هفتۀ گذشته آغاز شده و طوفان استوایی با نام “ارل” نیز بر شدت این خسارت ها افزوده است.
رسانه های مکزیک، سرعت طوفان در ساعت های اخیر را ۸۰ کیلومتر بر ساعت گزارش کرده اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: