شماری از کارمندان بیمارستان مرکزی هرات از سوی مقام ولایت تقدیر شدند

شماری از کارمندان بیمارستان مرکزی هرات از سوی مقام ولایت تقدیر شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :