شماری از شهروندان هرات خواهان تطبیق یکسان میثاق شهروندی شدند

شماری از شهروندان هرات خواهان تطبیق یکسان میثاق شهروندی شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :