عبدالهادی جمشیدی به حذف نام اش از لیست نامزدان انتخاباتی واکنش نشان داد

عبدالهادی جمشیدی به حذف نام اش از لیست نامزدان انتخاباتی واکنش نشان داد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :