عبدالله عبدالله: مردم افغانستان خواهان صلح پایدارند

عبدالله عبدالله: مردم افغانستان خواهان صلح پایدارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :