یک شبکه آبرسانی به ارزش ۷ میلیون افغانی در ولایت بادغیس به بهره برداری سپرده شد.

 

این پروژه آبرسانی روز گذشته درناحیه چهارم شهرقلعه نو مرکز بادغیس در روستای جر حاجی سخی با حضور مقام‌های محلی و ساکنان محل افتتاح شد.

مسئولان در نماینده گی موسسه CRDSA یا هماهنگی توسعه و باسازی در این ولایت می‌گویند که با بهره برداری این شبکه آبرسانی ۱ هزار خانواده از آب صحی آشامیدنی مستفید شده اند.

محمدصدیق عاطف مسئول این موسسه می‌افزاید، این شبکه آبرسانی ازسوی این موسسه به همکاری اداره امور مهاجرین این ولایت ساخته شده است.

قابل یاد آوریست که آب این شبکه از طریق چاه‌های عمیق و با استفاده از برق آفتابی به ذخیره‌های بزرگ تامین شده که روزانه ۱۵۰ هزارلیتر آب صحی را به دسترس این خانواده ها قرار می‌دهد.

 

بیشتر بخوانید:

ساحه پوشش خدمات مخابراتی در بادغیس محدود است
پروسه گزارش دهی مقام‌های حکومتی در بادغیس آغاز گردید

 

یک شبکه آبرسانی در بادغیس به بهره‌برداری سپرده شد

یک شبکه آبرسانی در بادغیس به بهره‌برداری سپرده شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: