شاهراه کابل_قندهار تنها بروی مسافران باز شد

شاهراه کابل_قندهار تنها بروی مسافران باز شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :