بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه ی خود گفته است که مبارزه با فساد تنها در سطوح پایین صورت می گیرد.

 

در گزارش تازه  بازرس ویژه آمریکا آمده است که در نهاد های کلیدی افغانستان فساد وجود دارد و دلیل موجودیت این فساد، نبود فعالیت علیه افراد زورمند و حضور “افراد مفسد” در این نهاد ها می باشد.

سیگار با انتقاد از راهبرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد نگاشته است که این راهبرد پیرامون “اولویت ۱۵ وزارتخانه متمرکز است، اما نقش وزارت دفاع به عنوان بزرگترین وزارتخانه این کشور در مبارزه با فساد اداری مشخص نیست”.

در این گزارش تاکید شده است که نهاد های امنیتی و قضایی افغانستان در بیشتر موارد از “پیگرد قانونی و مجازارت افراد زورمند” خودداری می کنند.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان خاطر نشان کرده است که ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی در تمایل مجلس نمایندگان افغانستان برای مبارزه با فساد اداری، تردید دارد.

گفتنی است که حکومت افغانستان تاهنوز در باره این گزارش سیگار اظهار نظری نکرده است.

 

بیشتر بخوانید:

سیگار: مبارزه با فساد در افغانستان تنها در سطوح پایین صورت می گیرد

سیگار: مبارزه با فساد در افغانستان تنها در سطوح پایین صورت می گیرد

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: