سکینه یعقوبی  بیمارستان خصوصی خویش را که تحت نام بیمارستان حمایه طفل و مادر است را برای ریاست صحت عامه این ولایت به منظور استفاده عموم سپرد.

این بیمارستان با هزینه بالغ بر یک میلیون دالر آمریکایی از چند سال به این سو ساخته شده است.

سکینه یعقوبی، مسئول این بیمارستان گفته است که به منظور بلند بودن آمار مرگ و میر کوکان و زنان در این ولایت وی این بیمارستان را به ریاست صحت عامه این ولایت واگذار کرده است.

در همین حال فدا محمد پیکان معین وزارت صحت عامه کشور که در واگذاری این بیمارستان حضور داشت، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌ گیری از امکانات این بیمارستان، سطح خدمات رسانی صحی  در بخش نسایی ولادی در این ولایت بهبود یابد.

گفتنیست که با واگذاری این بیمارستان به ریاست صحت عامه هرات،  این دومین زایشگاه در هرات است که به منظور خدمات رسانی برای مادران دربخش خدمات نسایی ولایت فعالیت می‌کند.

 

بیشتر بخوانید :

حکومت ۹ بیمارستان خصوصی را در کابل بست
وزارت صحت عامه از طرح ایجاد بیمارستان‌های معیاری خبر می‌دهد

 

سکینه یعقوبی بیمارستان خصوصی خود را به صحت عامه واگذار کرد

سکینه یعقوبی بیمارستان خصوصی خود را به صحت عامه واگذار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: