وزیر مالیه افغانستان از استعفاء کرد

وزیر مالیه افغانستان از استعفاء کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :