رانندگان زیر سن قانونی در هرات عامل اکثر رویداد های ترافیکی هستند

رانندگان زیر سن قانونی در هرات عامل اکثر رویداد های ترافیکی هستند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :