محکمه ای در آلمان سه شهروند این کشور را به خاطر همکاری با جهادی ها تا به چهار و نیم سال زندان محکوم کرد.
یکی از این بازداشت شدگان متهم است که از ترورستان “دولت اسلامی” دستور انجام حملات در آلمان را گرفته بود.
محکمه شهر دوسلدورف آلمان در اعلامیه ای گفته است که فاضل رئوف س. ۲۶ ساله به چهار و نیم سال حبس محکوم شده است. این مرد متهم است که به سوریه سفر کرده، با گروه ملیشه های سنتی مذهب “جند الشام” یکجا شده و در سال ۲۰۱۳ به گروه تروریستی “دولت اسلامی” پیوسته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: