مسئولان محلی در نیمروز می‌گویند که روز گذشته سنگ تهداب یک فروشگاه بزرگ میوه با حضور والی این ولایت و شماری از مسئولان ارگان‌های دولتی گذاشته شد.

 

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز گفت که اکثر مردم افغانستان بشمول مردم نیمروز از اقتصاد خوبی برخوردار نیستند و نیاز به حمایت مالی از سوی تجاران و یا موسسات خیریه دارند تا بتوانند یک کسبی برای شان راه اندازی کنند.

وی افزود که حکومت محلی نیمروز همواره در راستای زمینه سازی کار برای مردم خود تلاش‌هایی را انجام داده و در آینده نیز انجام خواهد داد.

گفته شده که این فروشگاه با هزینه ۲ میلیون دالر از سوی یک تن از تجاران ملی به همکاری اداره شهرداری این ولایت ساخته خواهد شد.

والی نیمروز خاطرنشان ساخت که این فروشگاه با مساحت ۱۸ جریب زمین و ۱۳۰ دکان اعمار خواهد شد.

موصوف اذعان داشت که جهت انکشاف و توسعه سکتور دولتی و خصوصی و همچنان تجار ملی را در زمینه سرمایه گذاری حمایت همه جانبه نماید.

آقای سمیع به این باور است که با اکمال این فروشگاه مشکلات زیاد میوه فروشان در این ولایت برطرف خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

 

سنگ تهداب فروشگاه میوه در نیمروز گذاشته شد

سنگ تهداب فروشگاه میوه در نیمروز گذاشته شد