سنگ تهداب ساختمان پرورشگاه گاو در ولایت غور گذاشته شد

 

سنگ تهداب ساختمان پرورشگاه گاو در ولایت غور، با هزینه بالغ بر پنج میلیون افغانی امروز گذاشته شد.

تواب تائب، رییس ادارۀ زراعت غور می‌گوید با بهره‌برداری از این پروژه، برای برخی از ساکنان این ولایت زمینه‌های شغلی مناسب فراهم می‌شود.

تائب از ساکنان این ولایت می‌خواهد که در راستای ساخت این ساختمان، با شرکت پیمان‌کار همکار باشند.

در همین حال، ناصر خاضع والی غور می‌گوید این پروژه می‌تواند که فرآوردهای لبنی این ولایت را افزایش دهد.

خاضع افزود: ” این پروژه از جمله پروژه‌های ملی است و می‌تواند به عنوان الگو و مشوق مالداران در مرکز غور قلمداد می‌شود تا عرضه لبنیات مالداران توسعه و گسترش یابد”.

به گفتۀ مسئولان ادارۀ زراعت غور؛ پس از پروژه ملی باغداری، این دومین برنامه‌ ایست که از طریق وزارت زراعت و مالداری در این ولایت تطبیق می‌شود.

 

بیشتر بخوانید :

 

 

سنگ تهداب ساختمان پرورشگاه گاو در ولایت غور گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان پرورشگاه گاو در ولایت غور گذاشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: