سنگ تهداب تعمیر تدریسی دانشکده زراعت دانشگاه دولتی ولایت فراه امروز گذاشته شد.
محمد یونس رسولی معاون والی این ولایت می گوید: “این تعمیر با داشتن ۲۷ باب اطاق درسی و اداری در ۸۵۷ متر مربع زمین توسط شرکت رفاء سعادت بمدت ۱۸ ماه به مبلغ ۳۴ ملیون افغانی تکمیل خواهد گردید”.
قابل ذکر است که تعمیر تدریسی تعلیم و تربیه و اداری این دانشگاه ۹۸ فیصد تکمیل گردیده و در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: