یک سناتور پاکستانی ادعا می‌کند که پاکستان در رقم‌خوردن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ افغانستان به نفع حامد کرزی، نقش داشته‌است.
مشاهد حسین، یکی از سناتوران پاکستانی به رسانه‌های آن کشور با اشاره به نقش پاکستان در شکل‌گیری نتیجۀ انتخابات گفته‌است که ما می‌دانیم چگونه در انتخابات تقلب شد و چگونه نتیجه به نفع کرزی پایان یافت.
سناتور پاکستانی افزوده‌است که رییس جمهور کرزی می‌دانست امریکایی‌ها با او چه می‌کنند و در زمان انتخابات، کرزی به جای امریکا رو به پاکستان آورده بود.
به گفتۀ این سناتور پاکستانی سه ملیون مهاجر افغان در آن زمان در آن کشور زنده‌گی می‌کردند و پاکستان آنان را وادار به اشتراک در انتخابات کرده و تمام‌شان به کرزی رای داده‌اند.
در انتخابات نسبتا پرتنشی که در سال ۲۰۰۹ برگزار گردید، به نفع حامد کرزی پایان یافت و توانست از رقیبش عبدالله عبدالله پیشی بگیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: