ولسوال چشت از اجرای عملیات بخاطر مصون بودن بند سلما خبر می‌دهد

ولسوال چشت از اجرای عملیات بخاطر مصون بودن بند سلما خبر می‌دهد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :