نیروهای خیزش مردمی با نیروهای امنیتی در غور اعلام همکاری کردند

نیروهای خیزش مردمی با نیروهای امنیتی در غور اعلام همکاری کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :