سطح آب حوزه دریای پنج‌آمو 20 درصد کاهش یافته است

سطح آب حوزه دریای پنج‌آمو ۲۰ درصد کاهش یافته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :