معاون و سرپرست مقام ولایت فراه گفت که مسئولان ادارات باید وعده‌های عملی را به مردم بدهند تا رابطه میان ملت و حکومت از بین نرود.

 

«محمد موسی نظری» معاون و سرپرست مقام ولایت فراه در جلسه اداری مقام ولایت گفت که مسئولان ادارات محلی باید کارهای عملی را در راستای بهبود و انکشاف انجام دهند.

وی در این جلسه پیرامون مسایل امنیتی، انکشافی و حکومتداری خوب بحث کرد و موجودیت نیروهای امنیتی را یکی از نیازهای مهم در راستای انکشاف شهری دانست.

همچنان اشتراک کنندگان این جلسه پیرامون مسایلی چون قاچاق انسان، مهاجرت، بیکاری، ورزش و سایر موضوعات اجتماعی در این جلسه بحث و تبادل نظر کردند.

با این حال جلسه بعد از پیشنهادات و نظریات شفاهی مسئولین ادارات توسط معاون و سرپرست مقام ولایت مثبت ارزیابی گردیده و جلسه خاتمه یافت.

 

بیشتر بخوانید:

سرپرست مقام ولایت فراه: رابطه میان ملت و حکومت نباید از بین برود

سرپرست مقام ولایت فراه: رابطه میان ملت و حکومت نباید از بین برود

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: