سرپرست امور خارجه افغانستان با سفیر چین دیدار کرد

سرپرست امور خارجه افغانستان با سفیر چین دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :