سرمای شدید و یخبندان باعث زخمی شدن ۳۴ تن از شهروندان در هرات شد.
محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات گفت در ۲۴ ساعت گذشته و بعد از بارش برف ۳۴ نفر به دلیل یخبندان و لغزندگی زمین دچار جراحت شدند.
آقای شیرزی گفت: “۲۴ تن از این افراد عابر پیاده بودند که به دلیل لغزندگی پیاده رو ها زخمی شدند و ۱۰ تن دیگر افراد موتور سایکل سوار بودند که آنان هم به دلیل لغزندگی خیابان ها و عدم رعایت نکات ایمنی دچار سانحه شدند”.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: