در این اواخر گزارش ها مبنی بر وجود سرقت های مسلحانه در سطح شهر هرات حکایت دارند.

 

چیزی که سبب نگرانی شماری از ساکنان این ولایت شده است.

گرفتن مبایل، موتور سایکل، موتر و حتی حمله بر کارمندان یکی از بانک های خصوصی در هفته گذشته، مواردی از سرقت های مسلحانه ی در هرات است، که ساکنان این ولایت را بیشتر از هر زمان دیگری، نگران کرده است.

حفیظ الله یکی از ساکنان هرات می گوید که موارد سرقت های مسلحانه به یکی چالش های جدی در برابر مردم هرات مبدل شده است.

ساکنان هرات انتظار دارند تا پولیس و نیروهای امنیتی با جدیت بیشتر در این زمینه اقدام کنند.

به باور آنان در صورتی که نیروهای امنیتی به ویژه پولیس به گونه جدی عمل کند، موارد سرقت های مسلحانه کاهش خواهد یافت.

چیزی که به گفته “تراب” یکی دیگر از ساکنان هرات،  اکنون به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده است.

پولیس هرات هم از آمادگی های لازم در زمینه مبارزه با موارد سرقت و سارقان مسلح سخن می زند.

فرمانده پولیس هرات در نخستین روزهای کاری خود، به کارمندان این فرماندهی هدایت داده بود که با سارقان مسلح به گونه جدی برخورد کنند.

به تازگی نیز فرمانده پولیس اجازه شلیک به سارقان مسلح را داده است.

فرزاد فروتن،سرپرست آمریت مطبوعات فرماندهی پولیس هرات می گوید که پولیس هرات به گونه ی جدی با سارقان مسلح برخورد خواهد کرد.

در صورتی پولیس با جدیت عمل کند، انتظار می رود که موارد سرقت های مسلحانه در هرات کاهش یابد.

هر چند در گذشته نیز چنین اقدام های از سوی پولیس هرات روی دست گرفته شده بود، ولی بعد از مدتی، دوباره به باد فراموشی سپرد شد.

 

بیشتر بخوانید:

سرقت های مسلحانه مردم هرات را نگران کرده است

سرقت های مسلحانه مردم هرات را نگران کرده است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: