کابینه حکومت آلمان روز چهارشنبه در برلین، ماموریت نیروهای ارتش خود را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد.
در برنامه تمدید حضور نیروهای آلمانی در افغانستان سقف نهایی ۹۸۰ سرباز بدون تغییر باقی مانده است. تمدید این ماموریت باید از سوی پارلمان فدرال آلمان نیز تصویب گردد.
این سربازان آلمانی در چهارچوب ماموریت «حمایت قاطع» ناتو در افغانستان به آموزش و مشورت‌دهی به نیروهای امنیتی افغانستان می پردازند.
ماموریت تمدید شده قرار است تا آخر دسمبر سال ۲۰۱۷ اعتبار داشته باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: