سران حکومت وحدت ملی با معاون وزارت خارجۀ آمریکا دیدارکردند

سران حکومت وحدت ملی با معاون وزارت خارجۀ آمریکا دیدارکردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :