۵ ولایت افغانستان هیچ نامزدی برای انتخابات پیش‌رو ندارد

۵ ولایت افغانستان هیچ نامزدی برای انتخابات پیش‌رو ندارد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :