سخنگوی دادستانی کل می گوید یک پرونده پول شویی ۲۶۰ میلیون دالری تحت بررسی این مرکز قرار دارد، اما متهمان قصد داشتند با دادن ۷۰ هزار دالر رشوه این پرونده بسته شود.

 

دادستانی کل خبر داده است که دو فرد به اتهام دادن هفتادهزار دالر رشوت به قضات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، بازداشت شده اند.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می گوید که شرکت‌های متهم در این پرونده با جعل اسناد، تلاش داشتند پول‌های سیاه را به بیرون از افغانستان انتقال دهند.

هنوز روشن نیست که متهمان اصلی پرونده چه کسانی هستند.

 

بیشتر بخوانید :

 

مفسدین در تلاش بسته شدن پرونده پول شویی

مفسدین در تلاش بسته شدن پرونده پول شویی

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: