پلیس 4 قاچاقچی مواد مخدر را در میدان هوایی هرات بدام انداخت

پلیس ۴ قاچاقچی مواد مخدر را در میدان هوایی هرات بدام انداخت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :