ساکنان هرات قتل «شیخ جعفر توکلی» را محکوم کردند

ساکنان هرات قتل «شیخ جعفر توکلی» را محکوم کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :