مردم نگران حضور طالبان مسلح در سطح شهرهستند

مردم نگران حضور طالبان مسلح در سطح شهرهستند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :