نخستین محموله تجارتی افغانستان به پاکستان رسید

نخستین محموله تجارتی افغانستان به پاکستان رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :