ساکنان فراه مدعی اند که در گمرک این ولایت فساد گسترده اداری وجود دارد

ساکنان فراه مدعی اند که در گمرک این ولایت فساد گسترده اداری وجود دارد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :