پروژه برق «قلعه نو» بادغیس توسط اشرف غنی افتتاح شد

پروژه برق «قلعه نو» بادغیس توسط اشرف غنی افتتاح شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :