سال ۱۳۹۴ برای غیرنظامیان خونین‌ترین سال بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه گزارش سالانۀ خود را در مورد شمار کشته‌ و زخمیان غیرنظامی در جریان جنگ‌های مسلحانه منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در جریان سال ۱۳۹۴ خورشیدی، ۳۱۲۹ تن کشته و ۶۳۰۲ تن زخمی شده‌اند که شامل مردان، زنان و کودکان‌اند.
تلفات افراد غیرنظامی نسبت به سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۸/۱۷ درصد افزایش‌یافته است.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور گفت که گروه‌های مخالف مسلح دولت مسئول کشتار ۲۲۹۴ تن و زخمی شدن ۴۴۷۶ غیرنظامی افغان در گزارش این کمیسیون شناخته‌شده‌اند.
همچنان در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، مسئولیت کشتار ۲۶۸ نفر و زخمی شدن ۹۱۲ تن در جریان سال ۹۴ خورشیدی، به دوش نیروهای وابسته به دولت انداخته‌شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که در مدت ۱۲ ماه سال گذشته، ۵۶۳ غیرنظامی نیز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و ۱۱۸۷ تن نیز زخمی شده‌اند.
حملات انتحاری، بیشترین کشته‌ها و زخمیان را به خود اختصاص داده است که نظر به ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۷۸۱ تن کشته و ۲۴۳۳ تن نیز در این نوع حملات زخمی شده‌اند. این کمیسیون گفته است که ارقام کشته و زخمیان ناشی از حملات انتحاری نسبت به سال ۱۳۹۳ خورشیدی، حدود ۵۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: