سالنگی: ولایت فراه برای طالبان مکان امن نیست

سالنگی: ولایت فراه برای طالبان مکان امن نیست

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :