سازمان ملل متحد ‌‌‌و ناتو از قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح، حمایت کردند

سازمان ملل متحد ‌‌‌و ناتو از قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح، حمایت کردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :