سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که رقم بیجا شدگان داخلی در سال ۲۰۱۶ در افغانستان به بیش از ۵۰۰ هزار تن رسیده است.
در این گزارش که روز گذشته از سوی سازمان ملل به نشر رسید آمده است از آغاز سال ۲۰۱۶ تاکنون ۵۱۱۷۶۲ تن در مناطق مختلف افغانستان از خانه‌های خود بیجا شده‌اند.
در این گزارش گفته شده که افراد بیجا شده به خیمه،غذا و سرپناه دسترسی ندارند.
دلیل بیجا شدن این افراد در این گزارش،جنگ و بحران امنیتی ذکر شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: