یک حلقه ماین در ولسوالی غوریان کشف و خنثی شد

یک حلقه ماین در ولسوالی غوریان کشف و خنثی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :